Leden Stichtingsbestuur

 

Vacant
Voorzitter
Wiebe de Greef
Secretaris
   

Marja Dekker
Penningmeester

Op termijn vacant

Monique Geertsen
Verhuur
   
Arjan van Amsterdam
Arbo-adviseur
Miranda van Amsterdam
Beheer Materiaal