Groepsbestuur

Het groepsbestuur van Scouting Scojesa bestaat uit vijf leden. Zij dragen onder meer zorg voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging zoals het financieel beheer, kwaliteitszorg, kwaliteitsbewaking, vrijwilligersbeleid en contact met externe organisaties. Daarnaast geeft het bestuur uitvoering aan de beslissingen die in de groepsraad (de algemene ledenvergadering) worden genomen.

Een lid van het groepsbestuur wordt door de groepsraad gekozen voor een periode van drie jaar, waarna hij of zij zich eventueel voor een nieuw termijn kandidaat kan stellen.

Momenteel bestaat het groepsbestuur uit:

Vacant
Voorzitter

Wolter Heertjes
Secretaris

Erik Boonstra
Penningmeester

Liesbeth Beaufort
Groepsbegeleidster

Marco van Leeuwen
Algemeen lid

Voor contactinformatie kijkt u bij Contact gegevens.